1

امکانات تحقیق

News Discuss 
↑ این مقاله در ۱۹۹۵ تحت عنوان " The brand new Institutional Economics and 3rd Globe Advancement " در کتابی با همین نام منتشر شده است. نام داشت که نشان جدید را با الهامگیری از نشان قدیمی طراحی کرده بود. لوگوی قدیمی پروژه نتبیاسدی، تعدادی غول بیاسدی را به https://conner45f2w.blogocial.com/--47778886

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story