1

5 Simple Techniques For đức phật

News Discuss 
Phật dạy: "Tu Bồ Đề ! ta nay thành Phật bảo ông: Nếu có người thọ trì đọc tụng hay giảng kinh này hoặc trọn quyển hay nữa quyển, cho đến tối thiểu, chừng bốn câu kệ, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước". Niệm lực: tức https://mortone159ohg8.estate-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story